Medicamentos: Viagra generico, Kamagra jelly

A+C+C Cocreació

Com a resultat del treball conjunt de CoCreating Cultures i els més de 150 professionals de l’art, els museus, la ciència i la tecnologia que es van concregar als “Tallers de prátiques 2.0 per institucions culturals”, un grup de participants va decidir encetar un projecte de recerca sobre aspectes participatius en tots aquests camps.

 Trabajar en los procesos de la creatividad

A+C+C Cocreació (només per invitació) es la plataforma per la col.laboració del grup de treball al llarg del projecte.

El tema de treball d’enguany és “l’exposició”. Ens centrerem en aquest format des del punt de vista de la participació i la co-creació.

El nostre pla de treball es divideix en diversos “moments” que corresponen a la preparació, desplegament i tancament d’una exposició. Ho prenem només com un punt de partida convenient per orientar la feina i la discussió, no pas perquè creiem que tots els projectes passen per aquests “moments” en aquesta seqüència.

Objectius

  • Desenvolupar un métode de treball col.laborartiu per a les experiències participatives.
  • Documentar les pràctiques de col.laboraicó en els camps de la cultura, la ciència, la tecnologia i l’art.
  • Creació d’una xarxa de professionals que puguin assumir nous projectes conjuntament
  • Fer recerca en aquest tipus de dinàmiques 
  • Cercar socis i aliances i proposar projectes de recerca amb finançament nacional i europeu
  • Revitatlitzar el sector cultural des de la perspectiva de la participació.

Mètode de treball

Una fase de treball per cada “moment”. Tres fases en total. Cadascuna durarà dos mesos. A cada una hi haurà l’estudi dels casos corresponents que es complementaran amb la participació dels professionals participants als “Tallers de pràctiques 2.0 en institucions culturals” i d’altres que vulguin sumar-s’hi i siguin acceptats.

Els “moments” són els següents:

  • Contacte amb el púbic i invitació a participar: inclou la comunicació, diàleg real amb el públic i preparació de possibles projectes amb ell.
  • Co-disseny de procesos amb el públic i cooperació orientada a l’activitat de que es tracti en la fase: exposició pròpiament dita, tallers, instalacions, creación de continguts audiovisuals, documentació, etc. 
  • Realitzacio i supervisió de la propia activitat tant per avaluar-la com per aprendre’n més a partir d’ella.

Cada fase serà responsabilitat d’un facilitador que se encarrgará dels processos de generació d’ideas sobre l’estudi de caso,  la seva revisió i crítica, així com la generació de propostes alternatives i la realització efectiva dels tallers de síntesi.

Tot el procé es documenta en línia i sobre diferents suports  (paper, formato pdf per a  descarregar y / o material audiovisual).

Resultats i entregables

1. Resum de la primera fase: aproximació al públic i diàleg real
2. Resum de la segunda fase: processos de co-disseny i co-creació
3. Resum de la tercera fase: processos de seguiment i monitorització, avaluació i retroalimentació
4. Document amb observacions de recerca

Accions i responsables

Responsable de la plataforma del projecte: Barbara Sansone

Facilitador dels processos de treball de cada fase: Jordi Güell i Irene Lapuente

Comunicació: Flora Bacquelaine i Pelayo Muñiz

Documentació, referencias i enllaços a projectes d’interés: Emmanuelle Bresson

Suport i desenvolupament de la recerca: Janine Sprünker, Ricard Monistrol

Coordinador General: Ramon Sangüesa

Share

Espai de treball

Aquesta és l’àrea de treball on mostrarem els resultats del projecte de CoCreació en Cultures participatives en Art, Ciència, Tecnologia i Cultura que està sorgint dels “Tallers de pràctiques 2.0 per institucions culturals” de la primavera del 2010.

Envia un mail a cocreatingcultures at gmail.com si vols més informació.

Share

Formació

Publicacions

Dossier de premsa

Grups de treball

 

@CoCreatingCult Tweets

Follow @CoCreatingCult on twitter.