Medicamentos: Viagra generico, Kamagra jelly

Segon taller d'Institucions culturals 2.0 al CCCB

El segon taller “Projectes 2.0. Pràctiques en institucions culturals” organitzat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i el Citilab es va realitzar el dia 28 d’abril a la Sala del Mirador del CCCB. De nou, un gran nombre de participants va posar fil a l’agulla per definir sis projectes que incloïen la participació dels usuaris.

Aquestes varen ser les seves propostes:

Arxiu-us
 • Un espai però també un mapa conceptual de revisió del concepte de biblioteca
 • L’usuari pot accedir a la producció de la indústria cultural “oficial” en múltiples formats
 • També on l’usuari pot produïr i consumir producció pròpia i d’altres usuaris
 • Una estructura en xarxa, on tothom pot tenir accés a tots els continguts
 • El rol de la biblioteca és oferir eines i facilitar rols més actius
 • S’arxiven materials al voltant de la memòria personal (testimonis de la memòria històrica)
 • Es cerca construïr una comunitat on la biblioteca té un rol actiu potenciant els seus materials
 • Com a espai físic comprendre d’un espai per catalogació i accés i un altre de producció de continguts
 • La catalogació (també participativa) s’organitzarà per temàtiques obertes i paraules clau
 • Seguirà un model de llicències copyleft per les obres dels usuaris amb diferents opcions
I-lab (laboratori d’idees)
 • Projecte virtual obert a institucions i individuals de difusió d’idees
 • Qualsevol institució pot portar les seves necessitats perquè es vehiculin i es portin a terme.
 • Espai facilitador basat en l’etiquetació d’idees
 • Persegueix l’objectiu de democratitzar la cultura i col·laborar en el seu entorn
 • Permitiria agrupar idees i persones actualment desconnectades
 • Els usuaris poden aportar projectes en els que volen treballar
 • Malgrat ser virtual podria també tenir alguna ubicació o referència física
 • Es tracta en principi de fer-ho funcionar només com a connector, sense seguiment posterior dels resultats.
“Be the expo”
 • Projecte per fer la divulgació científica més participativa, on l’usuari se senti part del procés

Planteja dues possibilitats de participació:

 • Dinàmiques per escollir col·lectivament les temàtiques a tractar en l’exposició
 • Identificació concreta d’inquietuds i d’aspectes a exposar en la temàtica escollida
 • En ambdós casos es contempla el filtratge mitjançant el criteri d’experts a cada àmbit
 • També es contempla consultar als usuaris sobre com ha d’articular-se l’exposició
 • Es convida al llarg del procés a que la gent aprengui i sigui més activa entorn al tema tractat
 • Es pot interactuar online modificant els objectes i elements expositius des de casa
 • L’exposició es va modificant en conseqüència durant el procés de participació
 • No només es promou la opinió, per tant, sino modificar activament el que succeix presencialment.
 • Es potencia que l’exposició tingui un reflex online fora de l’àmbit del museu o institució
 • Es promouen dinàmiques per “protagonitzar” elements de l’exposició (en simulacions víriques per exemple)
Trànsit

Projecte a ubicar en espais de trànsit o espera, els “no-llocs”, sovint com a molt de consum

Contempla tres fases:

 • Comunicació amb el públic que utilitza aquests espais: preguntes obertes sobre quin ús donar a l’espai.
 • Disseny d’una instal·lació concreta a l’espai que respongui positivament.
 • Celebració d’esdeveniments, accions, exposicions, concerts, en base a allò rebut en els inputs.

Exemple: sala de pas i espera de la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona

 • Lloc on els usuaris poden decidir què succeeix a mode d’experiència cultural.
 • L’espai s’ompliria amb els continguts promoguts i generats online o presencialment.
 • L’usuari pot agregar continguts i suggerències o ser merament espectador.
 • Podria per exemple ser una plataforma per creadors emergents, que ideïn en base a les propostes.
 • S’habilitaria una graella virtual per participar a distància o presencialment, amb antelació o in situ.
 • A nivell econòmic podria obrir-se a patrocinis comercials, o promoure com a oportunitat per donar valor afegit a l’espai.
Porta oberta

Projecte online facilitador de connexions i llançador de joves creadors.

Proposa tres línies d’actuació:

 • Formació: accés a coneixement per la creació artística i cultural basat en dinàmiques transversals de compartir entre usuaris, por un costat, i per l’altre assessorament d’ experts en aspectes concrets.
 • Promou activament la motivació i facilitació entorn a que es realitzin produccions. La plataforma aquí serveix de canal de networking i distribució de l’assessorament.
 • Divulgació de las obres creades a través de la presència web de la plataforma i les seves xarxes de contactes.
 • Es planteja també un espai per a què els galeristes i experts detectin talent accedint a la plataforma.
 • Com a element motivacional es destaquen l’aprenentatge, per un costat, i per l’altre el reconeixement a les aportacions.
El primer petó
 • Projecte basat en les possibilitats de participació entorn a històries sobre el primer petó
 • Proposta-exemple l’objectiu de la qual és aconseguir ressonància cultural entorn a experiències vitals
 • Pretén provocar i promoure que succeeixin coses en l’espai públic
 • En aquest cas partint per exemple del Carrer dels Petons de Barcelona
 • Ubica un vídeo-foto-matón per explicar el primer amor partint de l’anècdota del primer petó
 • O invitant a representar-ho. També primers petons famosos o de la història del cine.
 • S’habilitaria senyalèctica al carrer per identificar i ubicar la iniciativa.
 • Una pàgina web publicaria els continguts, i seria també visible des de l’espai de captació.
 • El projecte busca fer de detonant d’experiències, estimular per l’acció significativa.
 • Obert a totes les edats i procedències, així com al seu ús per portar a col·lació la memòria històrica.
 • Projecte i plataforma es plantegen com apropiables per altres experiències similars.

Si voleu veure més imatges d’aquesta primera sessió, les trobareu a Flickr!

Share

Envia un comentari

 

 

Podeu fer servir aquestes etiquetes HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*

Formació

Publicacions

Dossier de premsa

Grups de treball

 

@CoCreatingCult Tweets

Follow @CoCreatingCult on twitter.